Articles

States before relations: On misrecognition and the bifurcated regime of sovereignty’, in Review of International Studies (co-authored with Ole Jacob Sending), 44:5, 829-847 (2018).

What, When, and Where, Then, is the Concept of Sovereignty?’, in International Studies Review, 20:3 (2018).

Å hoppe etter Refleks: Brendes Veivalg’, in Internasjonal Politikk, 75 (3/4), 212-219 (2018). [in English: ‘Jumping of Reflex: Brende’s Road Map’, on Norwegian foreign policy]

Norge, USA og det liberale verdifellesskapet’, in Internasjonal Politikk, 75 (1), 1-12 (2017). [in English: ‘Norway, the US and the liberal value community’, on conception of morality and value communities in Norwegian foreign policy and anti-liberal reactions]

Innanfor og utanfor: Tryggingspolitikk sett frå Tyrkia og Russland’, in Syn og Segn, 123 (2), 39-45 (2017). Reprinted with permission by Morgenbladet. [in English: ‘Both included and excluded: Security politics as seen from Turkey and Russia']

Legitimering gjennom (selektiv) felles fortid: russisk bruk av historie i Ukraina-konflikten’, in Nordisk Østforum, 30 (4), 214-237 (2016). [in English: ‘Legitimation through a shared (selective) past: Russia’s use of history in the Ukraine-conflict’]

Book chapters

‘The Politics of Diasporas and the Duty of Care’, in Nina Græger & Halvard Leira (eds.): ‘The Duty of Care in International Relations: Protecting citizens beyond the border’, Routledge (forthcoming).

‘What liberalism? Russia’s Christian World, the ideal of sovereignty and the far right’, in Geopolitical Amnesia: Visions of the Right, McGill University Press (forthcoming)

‘Lives first, values second? Exceptionalisms in European Security politics’, book chapter in Freedom of Speech, Scandinavian Academic Press (forthcoming)

On liberal self-perception and morality in the 2011 Libya intervention: ‘Liberale verdifelleskap og moral i praksis: Hvordan Norge gikk til krig og hva vi kan lære’ i Rune Ottosen, Terje Tvedt, Tormod Heier (ed.) Bombingen av Libya: Et norsk traume, Cappelen Damm.

Book-reviews

'Revolusjonsåret 1917 minutt for minutt', Aftenposten 5. november 2017.

'Beyond Mothers, Monsters, Whores: Thinking about Women's Violence in Global Politics', Internasjonal Politikk, 74 (2), 1-3 (2016)

'Sovjetistan', Nordisk Østforum, 28 (2), 239-241 (2016)